จองคิวตัดผมนอกสถานที่(อยุธยา)

ร้าน ช้างแฮร์คัท (Chang Hair Cut)

  • เลือกการบริการ "ร้านผม"
  • รูปแบบการบริการ
  • เลือกช่าง "ร้านผม"
  • เลือกวันและเวลาตัดผม
  • ข้อมูลการคัดกรอง (COVID-19)
  • กรุณากรอกข้อมูลลูกค้า
  • ยืนยันข้อมูลการจอง

เลือกการบริการ "ร้านผม"

กรุณาเลือกการบริการ

เลือกการบริการ "ร้านผม"

กรุณาเลือกการบริการ

รูปแบบการบริการ

กรุณาเลือกรูปแบบการบริการ

เลือกช่าง "ร้านผม"

เลือกช่างที่คุณต้องการรับการบริการ

เลือกวันและเวลาตัดผม

สามารถจองคิวล่วงหน้าก่อนตัดได้ 1 วันเท่านั้น

ข้อมูลการคัดกรอง (COVID-19)

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ การกรอกข้อมูลนี้มีผลตามกฏหมาย

กรุณากรอกข้อมูลลูกค้า

กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง

ยืนยันข้อมูลการจอง

โปรดปริ้นข้อมูล หรือบันทึกหน้าจอนี้ไว้เป็นหลักฐานการจอง
มีปัญหาในการจอง?
กรุณาติดต่อ  084-172-2771

กรุณาเลือกการบริการ

กรุณาเลือกการบริการ
เลือกรูปแบบบริการ
กรุณาเลือกช่าง
กรุณาเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการตัด
โปรกรอกข้อมูลการคัดกรอง (COVID-19)
กรุณากรอกข้อมูลลูกค้า
การจองเสร็จสมบูรณ์(บันทึกหน้านี้ไว้เป็นหลักฐาน)

Select Service Duration

You need to select service duration, the price of your service will depend on duration.

How Many People?

Maximum capacity is 1
ตัดผมเด็กเล็ก ใต้ต้นไม้ซอยน้องแดง ไม่มีบริการโกนหนวด 30 บ.
ตัดผมเด็กโต ใต้ต้นไม้ซอยน้องแดง ไม่มีบริการโกนหนวด 50 บ.
ตัดผมผู้ใหญ่ ใต้ต้นไม้ซอยน้องแดง ไม่มีบริการโกนหนวด 70 บ.
ตัดผมเด็กเล็ก โซนโลตัสอยุธยา/ตลาดแกรนด์/สนามกีฬา นอกสถานที่ไม่มีโกนหนวด 40 บ.
ตัดผมเด็กโต โซนโลตัสอยุธยา/ตลาดแกรนด์/สนามกีฬา นอกสถานที่ไม่มีโกนหนวด 60 บ.
ตัดผมผู้ใหญ่ โซนโลตัสอยุธยา/ตลาดแกรนด์/สนามกีฬา นอกสถานที่ไม่มีโกนหนวด 80 บ.
เหมาตัดรายวัน(ไม่เกิน 30 หัว) เกินคิดหัวละ 20บาท หน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้าน งานวัด บ้าน โรงเรียน 1,000 บ.

ข้อมูลการจอง

การบริการ
Duration
ร้าน
ช้างแฮร์คัท
ช่าง
วันที่จอง
เวลา
ชื่อลูกค้า
ราคารวม
เวลาจอง