ทรง ผม สั้น หญิง  10

ทรงผมประบ่า

ทรงผมยาว

ทรง ผม เกาหลี หญิง

ทรง ผม ไถ ข้าง ผู้หญิง 

ทรง ผม แสก กลาง ผู้หญิง

ทรง ผมบ๊อบ สั้น