มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สำหรับร้านตัดผม ร้านทำผม

มาตรการป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 (COVID-19) สำหรับร้านตัดผม ร้านทำผม

ด้วยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นใจการรับบริการตัดผม หรือทำผม ทั้งฝั่งลูกค้าและช่างเป็นอย่างมาก เพราะต่างก็มีความเสี่ยงไม่แพ้กัน ดังนั้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค เว็บไซต์ร้านผมจึงได้รวบรวม ข้อปฏิบัติในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับร้านผม และสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความมั่นใจ และเกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยมีมาตรการต่างๆ เป็นขั้นตอนสำคัญที่แนะนำให้ปฏิบัติ ดังนี้

มาตรการ ด้านสถานที่ และอุปกรณ์

 1. จัดเก้าอี้ทำผมของลูกค้า ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 ถึง 2 เมตร (Social distance) ซึ่งเป็นระยะที่ปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการไอ จาม และพูดคุย
 2. เตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ เพื่อให้บริการต่อลูกค้าและพนักงาน ควรใช้แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นตั้งแต่ 70% ขึ้นไป จะออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคภายใน 15 วินาที และปกป้องเชื้อโรคได้นาน
 3. ทำความสะอาดสถานที่ภายในร้าน เช่น พื้น ห้องน้ำ เตียงสระ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโดยเฉพาะส่วนที่ลูกค้ามีโอกาสจับหรือสัมผัส เช่น ราวบันได ห้องน้ำ ลูกบิดจับประตู หรือเค้าเตอร์ ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์เป็นประจำ สม่ำเสมอ
 4. ทำความสะอาด เก้าอี้ทำผม ผ้าคลุมตัว เตียงสระ ไดร์เป่าผม หวี กรรไกร และปัตตาเลี่ยนทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ

มาตรการ ด้านพนักงาน หรือช่างผู้ให้บริการ

 1. รับชำระเงินโดยการโอนเงิน หรือ QR Code แทนการรับและทอนเงินสดลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโควิด-2019
 2. พนักงานในร้าน ล้างมือก่อนและหลังบริการลูกค้าทุกครั้ง ด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือหากรู้สึกว่ามือแห้ง ให้ฟอกสบู่ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างน้อย 20 วินาที
 3. พนักงานสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาขณะให้บริการแก่ลูกค้า
 4. ช่างควรงดบริการที่ใช้ใบมีดโกน เช่นการโกนหนวด โกนเครา
 5. ช่างควรงดใช้แปรงปัดเศษผม ควรใช้ไดรเป่าผมแทน
 6. ช่างควรงดบริการตัดขน หรือเล็มขนจมูก
 7. หากช่างมีความจำเป็นที่จะต้องสระผมให้ลูกค้า ควรจะให้ลูกค้าสวมหน้ากากป้องกันชนิดเดียวกันกับที่ให้ลูกค้าสวมตอนทำสีผม เพื่อป้องกันไอจากการพูดคุยและตกบนใบหน้าหรือดวงตาลูกค้า
 8. พนักงานที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ควรหยุดพักงานเพื่อรักษาตัวจนกว่าจะหายขาด
 9. งดการบีบ แคะ แกะ เกา จับ ลูบ ใบหน้า
 10. พนักงานภายในร้านงดรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกัน ไม่ดื่มน้ำแก้วเดียวกัน หรือใช้ช้อนร่วมกัน หากจำเป็นจริงๆ ควรกินร้อน ช้อนกลาง

มาตรการ ด้านลูกค้าที่มารับบริการ

 1. พูดคุยกับช่างให้น้อยที่สุด หากทางร้านมีระบบจองออนไลน์ หรือสามารถพูดคุยตกลงกับช่างทาง facebook หรือ line ได้ ควรพูดคุยตกลงกันมาล่วงหน้าก่อนเพื่อให้ที่ร้านมีการคุยกันให้น้อยที่สุด
 2. ลูกค้าที่มาใช้บริการทุกคน ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือฟอกสบู่ ก่อนและหลังใช้บริการทุกครั้ง
 3. ลูกค้าสามารถสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่ใช้บริการ
 4. ลูกค้าที่มาใช้บริการ หากมีประวัติดังต่อไปนี้ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศา แนะนำให้มาใช้บริการในภายหลัง
 5. ลูกค้าที่มีประวัติ กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ หรือลูกค้าชาวต่างชาติ แนะนำให้กักกันตัวเองอย่างน้อย 14 วัน ก่อนมาใช้บริการที่ร้านทำผม
 6. ลูกค้าไม่ควรนำมือไปสัมผัสหน้า จมูก หรือตา ขณะใช้บริการภายในร้าน
 7. หากลูกค้า ไอ หรือ จาม ควรใช้กระดาษทิชชูปิด หรือ ใช้ศอกบัง
Loading

คุณคิดว่า ควรปิดร้านตัดผม/ร้านทำผมหรือไม่

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็น
คุณได้ทำการ Vote แล้ว
Please select an option!

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ