คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ดี มีแล้วจะรวย และจะอยู่รอดในวงการร้านผมที่มีการแข็งขันสูง

คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ดี มีแล้วจะรวย และจะอยู่รอดในวงการร้านผมที่มีการแข็งขันสูง

ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ อาชีพช่างตัดผม ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีคนหันมาสนใจในอาชีพนี้มากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูง ดังนั้น สิ่งที่จะทำให้เราอยู่รอดได้คือการปรับตัวเพื่อให้เป็นช่างตัดผมที่ดี มีคุณสมบัติของช่างตัดผมที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพ และจะทำให้คุณรวย ลองนำไปคิดและปรับใช้กับการทำงานดู มีอะไรบ้างตามไปอ่านกันได้เลย

  • แนะนำออกแบบทรงผม(Hairstyle) และแนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผมให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายได้ และด้วยความตั้งใจ และเรียนรู้อยู่เสมอ
  • สร้างความประทับใจในด้านการบริการและมีความเสมอต้นเสมอปลายต่อการให้บริการลูกค้ากรณีลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
  • สร้างมิตรภาพกับลูกค้า กล่าวคำสวัสดี หรือยกมือไหว้ลูกค้าก่อนเสมอ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจ
  • พัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย รวมถึงพัฒนาทักษะการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
  • มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
  • รู้จักวิธีพูดกับลูกค้าที่ทำให้ลูกค้าพอใจ และแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการ
  • เป็นผู้ที่ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เทคนิคในการทำงาน รวมถึงการประยุกต์นำความรู้ใหม่ๆมาใช้อยู่เสมอ
  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เนื่องจากวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่คือวันทำงานของช่างทำผม
  • สามารถชวนลูกค้าคุยเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องให้บริการ ปัญหาเรื่องผม ความสนใจของลูกค้า เพื่อสามารถนำเสนอสิ่งที่ดีและเหมาะสมต่อลูกค้าได้
  • การเป็นช่างทำผมที่มีชื่อเสียง จะต้องสร้างโปรไฟล์ที่ดีให้กับตัวเอง โดยสามารถใช้กล้องถ่ายรูป เก็บภาพทรงผมที่ลูกค้าประทับใจ อัพเดตรูปลงเว็บหรือเฟสบุ๊ค รวมถึงประวัติการเข้าร่วมแข่งขันประกวดชิงแชมป์ต่างๆ

เงินเดือนของช่างตัดผม