หมวดหมู่: พูดจาภาษาช่าง

คุณสมบัติของช่างตัดผมที่ดี มีแล้วจะรวย และจะอยู่รอดในวงการร้านผมที่มีการแข็งขันสูง

ในยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ อาชีพช่างตัดผม ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ

Read More