ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP
ALFA BARBER SHOP

ALFA BARBER SHOPClaimed

ข้อมูลร้าน

ALFA barber shop ร้านตัดผมชาย วินเทจ ย่าน ม.เกษตร

ราคาตัดผมชาย 250 บาท

เวลาทำการ 10.30 – 20.30 น.

ฝั่งตรงข้าม ม.เกษตร ประตูงามวงศ์วาน1
(ใกล้ร้าน shinkanzen/คะหยา)
มีที่จอดรถ ปากซอยงามวงศ์วาน52 หลัง 7-11