BarberBomb BarberShop

BarberBomb BarberShop

Average Reviews

ข้อมูลร้าน

ร้านตัดผมชาย Barberbomb Barber Shop ตั้งอยู่ปากซอยอรุณอัมรินทร์ ซอย 9 (ตรงข้ามวัดอรุณ) ค่าบริการ 250-350 บาท ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่ 11 โมง – 2 ทุ่ม (ปิดทุกวันจันทร์)

รูปผลงาน

คลิปจาก Youtube

แผนที่ตั้งร้าน

ช่วงเวลาให้บริการ

Open 24/7

ประเภทของร้าน

แจ้งความเป็นเจ้าของ

Is this your business?

Claim listing is the best way to manage and protect your business.

Statistic

550 Views
0 Rating
1 Favorite
2 Shares